Thursday, July 3, 2008

Stekare mot FRA - Skriv på brev som brev!

Kära Stekarvänner.

Våra vänner på kampanjen http://www.brevsombrev.se/ meddelar att de nu gått live! De ska driva poitikerna framför sig med kravet att alla brev ska behandlas lika inför lagen. Så här skriver de i sitt manifest:

"...Sunt bondförnuft säger att SMS eller e-post är förtroliga meddelanden och borde behandlas som sådant. Men så är icke fallet. Några tjänstemän påförsvars departementet och regeringen är av en annan mening. Vår digitala kommunikation nedgraderas till "signal" som de får "spana" på. I ett slag raderas allt grundlagsskydd. För att tillse att e-brev omfattas av grundlagen krävs:

  • Att brevhemligheten uttrycklingen ska omfatta även elektonisk kommunikation och därigenom gör FRA-lagen och alla andra linknande förslag i framtiden omöjliga.
  • Att internet på så sätt blir fredat från alla typer av systematiskt avlyssning utförd av myndigheter, företag eller enskilda personer.
  • Att blotta misstanken om att en kabel, en dator eller ett serverskåp innehåller e-post ska göra det fredat från intrång eller undersökning av myndghetspersoner.
  • Att intrång i dessa miljöer endast får ske då det är motiverat med hänvisning till den lagstiftning som redan finns om avlyssning, och i dessa fall endast får göras av polis och i samarbete med operatörerna."

Vi Stekare mot FRA svarar:

  • Det har ni förbannat rätt i!
  • Vi har skrivit på!
  • Vi har meddelat att vi står bakom!
  • Vi berättar för dig och alla andra att det händer!

Rassla iväg nu och skriv på nu så ses vi sen!

/ Partygeneralerna

1 comment:

Alexander said...

fjollor, om ni vore emot storebrorsamhället kunde ni börjat med att inte rösta på alliansen från början. naturligtvis måste några lära sig den hårda vägen. kyss mig i arslet jävla bimbohuven!